Är VPN olagligt?

VPN är lagligt i ett brett spektrum av länder, men VPN-tjänster kan ibland associeras med olaglig internetaktivitet eftersom vissa människor använder VPN-tjänster för att kamouflera sin aktivitet online. Den här artikeln introducerar dig till lagstiftningen på området, inklusive var du lagligt kan använda en VPN-tjänst och vilka konsekvenser det kan ha att använda det olagligt.

Är det olagligt att använda en VPN-anslutning?

Det korta svaret är nej – men det beror på vilket land du befinner dig i. Det finns dock ganska många undantag och begränsningar som du bör veta om innan du ansluter till en VPN-tjänst.

För det första är VPN-anslutning antingen förbjuden, begränsad eller helt olagligt i flera länder som: Kina, Ryssland, Irak och Nordkorea.

För det andra finns det vissa onlinetjänster där du bör överväga, om du vill använda en VPN-anslutning för att komma åt dem. Till exempel är det inte olagligt att titta på filmer på Netflix via en VPN-anslutning, men det betraktas som en överträdelse av deras riktlinjer. Därför kan du bli blockerad om Netflix upptäcker att du har åtkomst till tjänsten via en VPN-anslutning.

För det tredje kan du riskera att VPN-leverantören delar din historik och dina personuppgifter med myndigheterna. Även om de flesta leverantörer alltså upplyser att de inte lagrar historik och data, har det förekommit flera fall där leverantörer av VPN-tjänster ändå har delat historik och personuppgifter med myndigheter om så begärs. Tänk också på att bara för att du är ansluten till internet via en VPN-tjänst betyder det inte att det är fritt spel utan ansvar. Således förblir allt som är olagligt på internet olagligt även om du är ansluten på ett annat sätt än det du brukar vara.

Finns det begränsningar för vilka VPN-leverantörer du får använda?

Det finns inga begränsningar för vilken VPN-leverantör du kan använda. Men du måste fortfarande tänka dig för, när du ansluter till ett VPN-nätverk. Du bör vara särskilt uppmärksam på de leverantörer som erbjuder gratis VPN-anslutning. Det har nämligen kommit fram att vissa av dessa leverantörer har sålt information om sina kunder, inklusive hela deras internethistorik, till tredje part. Så det kan vara en bra idé att undersöka lite i förväg läsa recensioner från andra användare och kolla på tester online om nätverket. På så sätt kan du känna dig rimligen säker på att du eller din aktivitet inte övervakas, lagras och delas.

Var är VPN direkt olagligt?

Det finns vissa länder som i allmänhet försöker begränsa medborgarnas rättigheter och som vill hålla ett öga på sina medborgare på alla sätt, inklusive att hålla ett öga på deras online-aktiviteter. Detta innebär också att medborgare i dessa länder är mycket intresserade av att använda VPN, eftersom staten då inte kan övervaka deras aktiviteter där.

Men det betyder också att många av dessa länder har gjort det olagligt att använda en VPN-anslutning. Naturligtvis innebär detta också att de försöker att blockera befintliga VPN-tjänster i de länderna. Således är VPN-tjänster helt olagliga i Nordkorea och Irak. Användningen är starkt begränsad i länder som Ryssland, Kina, Turkiet och Förenade Arabemiraten.

Finns det vissa handlingar som är olagliga?

Som ovan nämnt påverkar inte VPN-anslutningen reglerna i det landet man befinner dig i , vilket innebär att de saker som var olagliga före att VPN fanns också är olagliga efter att VPN har uppfunnits. Därför får du inte:

  • dela upphovsrättsskyddat material med andra, inklusive musik, filmer och spel
  • hacka eller på annat sätt få obehörig åtkomst till andras datorer eller nätverk
  • köpa, sälja eller ladda ner via den mörka webben (the dark web) detta innefattar även droger, vapen och olaglig pornografi.
  • cyberstalking, det vill säga, förfölja andra människor via webben och täcka dina spår med en VPN-anslutning

Riskerar du böter eller påföljder om du använder VPN?

Om du inte använder VPN i ett land där det är olagligt riskerar du inte böter eller andra påföljder genom att ansluta till ett VPN-nätverk. Men du kan naturligtvis bli anklagad om du har använt VPN-anslutningen för att göra saker online som inte är lagliga.

Du blir emellertid inte anklagad på grund av det faktum att du har använt en VPN-anslutning, utan enbart på grund av det olagliga du har gjort på internet. Det kan till exempel vara om du har delat eller försökt dela stora kopieringsskyddade filer med andra, om du har köpt vapen online eller på annat sätt begått brott mot tillämplig lag.

Förvänta dig inte att leverantören skyddar dig i ett sådant fall. VPN-leverantören kommer nämligen vanligtvis att dela alla dina upplysningar och din historik med polisen så att de kan spåra vad du har gjort online. Detta gäller också de leverantörer som hävdar att de inte sparar din historik i sitt system. Informationen lagras nämligen till viss del och den har redan använts upprepade gånger i tvister där användare har stämts för olaglig aktivitet på Internet.

Vilka rättigheter har du när du använder en VPN-anslutning?

Det är svårt att ge ett helt klart svar på vilka rättigheter du har när du använder en VPN-anslutning. Eftersom det beror mycket på vilken VPN-leverantör du använder såväl som vilket land du befinner dig i när du använder VPN-nätverket.

Kom alltid ihåg att läsa villkoren noggrant innan du ansluter till ett VPN-nätverk. Det är också viktigt att läsa villkoren för de appar du använder för att se till att du inte överträder villkoren genom att använda appen medan du är ansluten till en VPN-tjänst. Om du behöver resa, kolla alltid i förväg vad lagstiftningen säger om VPN-nätverk i det landet du ska besöka. Om du reser till ett land där VPN är olagligt måste du ha kopplat bort alla dina VPN-tjänster innan du kommer in i landet.

Alla de bästa VPN-tjänster för Sverige
All rights reserved.