Säker inloggning online med Uniqkey från Northguard

Vill du känna dig absolut 100% säker när du surfar runt på nätet? Då kan det vara all idé att läsa mer vidare i denna artikel. Här är nämligen fokus på de saker som är extra viktiga när det kommer till internetsäkerhet. Du kanske känner dig ganska säker redan, men givetvis kan du ha missat något, eftersom utvecklingen på internet är så snabb. I denna recension får du en snabb överblick över den viktigaste säkerhetsaspekten på internet.

Olika faktorer påverkar

Det finns massor med olika faktorer som påverkar hur säkert eller osäkert det är att surfa på olika sidor. Det beror dels på om det är en sida som kommer från en känd utgivare som exempelvis från ett välkänt företag eller en myndighet. Det kan också vara avgörande om det är en sida du ska logga in på. Sådana sidor innehåller ofta personupplysningar och känsliga uppgifter, varför ett lösenord ska användas vid inloggning. I ett sådant fall kan Uniqkey från Northguard vara ett bra verktyg att ta till för dig.

Säkerheten avgör

När vi ska utvärdera hur Uniqkey fungerar behöver vi undersöka olika saker. Om vi ska titta på vad som gör Uniqkey så unikt är det självfallet att produkten riktar sitt fokus till största del på lösenord. Att skapa bra lösenord har blivit allt viktigare för säkerheten. Det beror dels på att vi använder internet i större utsträckning idag, än vad vi gjorde för bara några år sedan, dels beror det också på att vi lägger ut fler personuppgifter och känsliga upplysningar om oss på internet.

Oavsett hur man vrider och vänder på det så är det viktigt att vara uppmärksam. Precis som när man kör bil och titt som tätt behöver se i backspegeln och samtidigt ha ögonen på vägen framför sig, är det på internet. Det är alltså viktigt att vara försiktig med att lämna ut personuppgifter eller andra typer av information.

Inloggning i två steg

Två-stegs-lösningar är något som allt fler har börjat använda. På grund av att lösningen blir mer och mer populär känner också fler till hur den fungerar, men om du inte gör det tar vi en snabb genomgång. Två-stegs-inloggning handlar om att man delar upp inloggningen i två delar, som namnet bekant kanske antyder. Det betyder i stora drag att man loggar in med en dosa, ett lösenord eller på annat vis på en sida. När det är gjort blir man slussad vidare till nästa steg i inloggningen som kan bestå av exempelvis ett fingeravtryck eller en engångskod som man får exempelvis på sms.

Det är i själva verket inte så svårt med två-stegs-inloggningar, för när man har provat det en gång så vet man precis hur det fungerar. Även om det inte är svårt att logga in med två-stegs-metoden, så blir säkerheten betydligt högre och stabilare, något som i slutändan kommer alla användarna till godo. Det betyder nämligen att det blir betydligt svårare att stjäla personuppgifter eller annan känslig information från diverse sidor och denna typ av inloggning får man med Uniqkey.

I Uniqkeys recension har vi först och främst tagit upp internetsäkerhet. Bland annat tog vi upp lösenord och hur programmet hjälper användarna med det. Utöver det har vi tagit upp vikten av att ha ett bra lösenord och vad två-stegs-inloggning är.

Alla de bästa VPN-tjänster för Sverige
All rights reserved.