VPN vs. VDI vs. RDS: Vad är bäst för säker fjärråtkomst?

Med ökningen av online-arbetsplatser har det blivit en norm att göra data tillgängliga trots långa avstånd. Datasäkerhet är dock en särskilt känslig aspekt med tanke på att de flesta informationsöverföringar sker på internet. Tyvärr samlar varje webbplats vi möter åtminstone vår IP-adress från oss genom att använda cookies. För organisationer utgör detta ett hot eftersom deras data lätt kan stjälas via internet. Här kommer säkra fjärråtkomststjänster in. Tre mycket vanliga typer är VPN, VDI och RDS.

RDS

Remote Desktop Experience är en server där du kan få åtkomst till praktiskt taget alla Microsofts applikationer. Med enkla ord tar en Remote Desktop Experience all information som finns fysiskt på ett skrivbord och digitaliserar den. Genom att göra all information tillgänglig på en server kan användare komma åt information var som helst och överallt. I detta fall kan alla Microsoft-applikationer och deras data nås från vilken plats som helst. Ännu bättre är det faktum att du kan använda vilken enhet som helst för att få åtkomst till informationen.

Fördelar

Eftersom RDS använder en virtuell server för att köra applikationer, gör det möjligt för äldre enheter att köra de senaste applikationerna smidigt. Det minskar också kostnaden för att uppgradera varje anställds applikationer genom att tillhandahålla alla applikationer på samma server till alla. En annan användbar funktion hos RDS är att användare enkelt kan ansluta programmets skrivbord till de applikationer som levereras via RDS.

VDI

Virtual Desktop Infrastructure använder antingen hårdvara eller programvara för att skapa en hypervisor. En hypervisor omvandlar en delad server till en slags elektronisk dator. Den här elektroniska datorn har ett skrivbord som du kan komma åt på distans. Detta kan göras via nästan alla enheter också.

Fördelar

Det krävs inte hårdvara för att implementera detta, och ingen specifik enhet behövs för att komma åt servrarna. Systemet är också centraliserat, vilket gör det mycket enkelt för IT-personal att uppdatera, felsöka och konfigurera systemet.

Virtuella privata nätverk är applikationer som kan laddas ner. Deras primära funktion är att skapa en säker anslutning i ett helt osäkert nätverk. Webbplatser använder cookies för att samla in IP-adressen från användare. Vad VPN gör är att dölja IP-adressen eller ändra den till en annan.

Fördelar

Många företag tillhandahåller sådana tjänster som är väldigt kostnadseffektivt. Kostnaderna för inköp kan sänkas avsevärt om man köper långvariga paket, exempelvis på sidor som vpnetic.com’s gratis VPN-topplista där du kan jämföra olika gratis VPN-tjänster mot varandra.

VPN-tjänster kan också implementeras mycket snabbt eftersom allt som krävs är att aktivera VPN-applikationen.

Vilken är bättre när det gäller säkerhet?

Var och en av dem har sina för- och nackdelar. Överföring av information via VPN är dock inte alltid så snabbt och det beror mycket på ifall operatören har snabba lokala servrar. När det gäller säkerhet, eftersom data fortfarande överförs online, är VPN inte heller helt säkra. VDI: s och RDI: er har båda ett extra lager av skydd eftersom de förhindrar deras företagsdata från att lämna nätverket. På så sätt kan inte data stjälas av tredje parter på internet.

Alla de bästa VPN-tjänster för Sverige
All rights reserved.